ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI

Każdy katalog zawiera wykaz części, zespołów i podzespołów ciągnika. Do katalogu nie zostały włączone części zespawane, znitowane i należące do podzespołów obrobionych po zmontowaniu części (są one ujęte w katalogu, ale jako cały element).

Części są zestawione grupami według zespołów i podzespołów (przeważnie w kolejności rosnących liczb)

Katalogi są szczegółowo zilustrowane, tak że każdemu rysunkowi przypisana jest tabela.

Dla przykładu katalog Belarus 80/82:

1. Numer rysunku

2. Nazwa zespołu

3. Rysunek zestawieniowy

4. Numer pozycji na rysunku

1. Numer rysunku

4. Numer pozycji z rysunku

5. NUMER KATALOGOWY

6. Ilość podzespołów składających się na komplet

7. Nazwa części

8. Numer grupy/podgrupy.

Aby poprawnie złożyć zamówienie NIEZBĘDNE jest podanie PRAWIDŁOWEGO NUMERU KATALOGOWEGO.