Składając u Nas zamówienie potwierdzasz że zapoznałeś/aś się z regulaminem i akceptujesz go.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Reklamacje ilościowe/ niezgodności w dostawie uwzględniane będą wyłącznie w

terminie 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury.

- jeżeli niezgodność w towarze wynika z pomyłki pracownika firmy AGROSTOK,

koszty transportu ponosi dostawca.

2. Zwrot towaru jest możliwy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia

faktury, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zwrotu z pracownikiem firmy

– towar pełnowartościowy w oryginalnym opakowaniu , nie noszący śladów

montażu jak i użytkowania,

towar odsyłają Państwo na własny koszt (w przypadku błędnego zamówienia towaru lub rezygnacji z zakupu)

3.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie jeśli:

 zostaną zgłoszone w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostawy towaru

-do reklamacji musi zostać dołączony protokół sporządzony przez kuriera

4. Reklamacja towaru.

Podstawą przyjęcia towaru na reklamację jest paragon lub faktura

5. Zlecenie odbioru przesyłek gwarancyjnych zleca klient.

6. W przypadku zwrotu części błędnie zamówionych z winy klienta, lub rezygnacji z zamówienia, klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 20% wartości towaru.

7. Zwroty będą przyjmowane tylko na towar o wartości powyżej 50 zł netto.

7. Wszystkie zdjęcia produktów na stronie są tylko poglądowe i nie ukazują faktycznego stanu części. Dla wszystkich chętnych wyślemy zdjęcia w wiadomości prywatnej.

8. Reklamacje uznawane będą tylko za okazaniem potwierdzenia z serwisu który montował daną część lub podzespół.

9. Części elektryczne, elektroniczne, uszkodzone, noszące znamiona montażu oraz na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom .

Reklamacje i zwroty nie będą uznawane bez paragonu lub faktury.

WARUNKI OGÓLNE i RODO

1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem mtz.pl pozwala na dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Prowadzi go firma AgroStok - Aleksandra Ściuba, 21-200 Parczew, ul. Zwycięstwa 2, NIP: 5391483607, REGON: 360262793

2. Ceny podawane w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich są to ceny zawierające podatek VAT - ceny brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

3. Rejestracja w sklepie przez użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

4. Staramy się, aby podane informacje o każdym towarze były prawdziwe oraz kompletne. Nie możemy jednak niestety zagwarantować, że podane informacje wolne są od błędów. Ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem odpowiadającym za obsługę sklepu. Kontakt podany jest na stronie głównej. Prezentowany katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przy okazji każdych odwiedzin sklepu internetowego mtz.pl. Dalsze korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami.PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zakupu towaru dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku, wybranie sposobu dostawy i formy płatności a następnie potwierdzenie złożonego zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania towaru przez pracownika sklepu.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 12:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Klient jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Klient może anulować bądź zmienić takie zamówienie bądź jego część.

5. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami nie będą realizowane.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.

7. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

8. Zastrzegamy, iż z powodu chwilowego braku towaru w magazynie lub innych przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.

9. Towary wysyłane są z paragonem, bądź jeśli klient zażyczy, fakturą VAT.

10. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

11. Zapisywanie zawartości koszyka dla zarejestrowanych klientów. Sklep zapamiętuje wszystkie towary dodane przez zalogowanych użytkowników do koszyka. Dzięki temu po ponownym zalogowaniu cała zawartość porzuconego wcześniej koszyka zostanie odtworzona i klient będzie mógł kontynuować zakupy. Należy jednakże pamiętać, że jeżeli przed zalogowaniem do koszyka dodany zostanie jakikolwiek towar, to po zalogowaniu poprzedni koszyk nie zostanie przywrócony.

12. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

13. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 20 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem

http://mtz.pl/img/cms/Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf

lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa Konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przezKonsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

RODO

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma AgroStok - Aleksandra Ściuba, 21-200 Parczew, ul. Zwycięstwa 2, NIP: 5391483607, REGON: 360262793

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan: Aleksandra Ściuba email: agrostok1@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów prowadzenia działań handlowych między Państwem a firmą AGROSTOK.

4. Firma AgroStok - Aleksandra Ściuba nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem na potrzeby wykonania usług, lub pdjętych dziłań przy sprzedaży produktów oferowanych przez firmę AgroStok.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Panię/Pana.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące prawo gdy były prowadzone działania handlowe, finansowe lub rozliczeniowe w innym przypadku będą usuwane po 1 roku lub na żądanie.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
-kontakt e-mailowy pod adresem: agrostok1@gmail.com
-pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy:
AgroStok - Aleksandra Ściuba, 21-200 Parczew, ul. Zwycięstwa 2